De kernen van Schinnen

Ontdek de kernen van Schinnen

ieder met een eigen verhaal!

Schinnen bestaat uit meerdere kernen en gehuchten. Elke kern heeft zijn eigen identiteit en bijzondere verhalen te vertellen. Via de wandelroutes in Schitterend Schinnen heb je de mogelijkheid om alle kernen middels een mooie wandeling te bezoeken. Waar ga je als eerste heen?

De Kernen en gehuchten van Schinnen

Amstenrade

In Amstenrade vind je in de Hommerter Allee Kasteel Amstenrade. Al in de 12e eeuw lag hier een burcht. Vanaf 1350 was dit het woonhuis van de familie Huyn van Amstenraed, later van de prinsen De Ligne. Een van hen, Charles Joseph De Ligne, moest het kasteel verkopen wegens schulden. De nieuwe eigenaar, Nicolaas Willems, die carrière maakte aan het hof van de Luikse Prinsbisschop, liet het huidige kasteel bouwen. Via vererving en huwelijk kwam het in bezit van de familie d’Ansembourg. Deze begon met de aanleg van het kasteelpark in Engelse landschapsstijl. Boven in het park ligt de Kloes, een grot uit mergelsteen en veldbrandsteen, onderdeel van de Engelse landschapstuin. De circa 65 soorten bomen maken een bezoek aan het kasteelpark meer dan de moeite waard. Amstenrade is bovendien een beschermd dorpsgezicht. Meer informatie over dit stukje erfgoed vind je hier.

Lees meer over Amstenrade

Doenrade

De kern van Doenrade is ontstaan langs de oude verbindings- en handelsweg vanuit Duitsland via het plateau richting Maastricht. De oudst bekende naam van Doenrade luidt overigens Dudenrode, een naam die voorkomt in een akte uit 1170. Waarschijnlijk was er echter al langer bewoning in het gebied. Beeldbepalend voor de Kerkstraat in Doenrade is de gesloten lintbebouwing met het bijbehorend ritme van poortbogen van huizen en boerderijen. Overwegend was Doenrade een agrarisch dorp, maar het stond ook bekend om zijn kleermakers. Het kasteel Doenrade (ook wel Doonderhuuske genoemd) en de daarbij gelegen behuizingen vormen een opzichzelfstaande groep.

Lees meer over Doenrade

Oirsbeek

Het kerkdorp Oirsbeek bestond in het grijze verleden uit een drietal kernen; Gracht, Oirsbeek en Oppeven. Oirsbeek ontleent zijn naam aan een beek (de Oir of Oëre) die nu, opgesloten in een buis onder het dorp, zijn weg vervolgt en via Schinnen en Spaubeek en via de Geleenbeek in de Maas terechtkomt. Oirsbeek is waarschijnlijk vanaf het begin van de jaartelling bewoond geweest. Men baseert dit onder meer op de aanwezigheid van een waterput in de Schepenbank, die, wat vorm betreft, een Romeinse villa had kunnen zijn. Deze Schepenbank is gelegen op de kruising van twee wegen waar vermoedelijk een vesting is geweest.

Lees meer over Oirsbeek

Puth

Puth ligt centraal tussen Schinnen en Geleen. Je vind er markante vakwerkhuizen (de Vogelzang, met een atelier van een edelsmid). Hoewel er vele bouwwerken verloren zijn gegaan zijn er toch een aantal vakwerkhuizen bewaard gebleven. Sommige vakwerkhuizen worden zelfs als hoogwaardig gekwalificeerd. Ooit was er midden in het dorp de waterput waar de bewoners van Onderste Puth en Bovenste Puth elkaar ontmoetten. Nu staat er de kerk, die in 1930 werd gebouwd. Het terras achter de winkel ’t Sfeertje geldt als rustpunt voor wandelaars van het Pieterpad.

Lees meer over Puth

Schinnen

Het kerkdorp Schinnen bestaat van oudsher uit een kern en enkele buurtschappen, afwisselend gescheiden door een groengebied en enkele bosgebieden. De kern Schinnen is in de loop der tijden gemoderniseerd en aangepast aan de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de dorpsvernieuwing. Zoals iedere stads- en dorpskern, heeft ook Schinnen de tol moeten betalen voor deze noodzakelijke vernieuwingen. Diverse karakteristieke bebouwingen, typisch voor de vroegere dorpskern, gingen voorgoed verloren. Een uitzondering hierop vormt het gebied rondom de kerk. Verspreid in de kern van Schinnen treft men tegenwoordig nog slechts enkele oude panden aan.

Lees meer over Schinnen

Sweikhuizen

Sweikhuizen ligt op een vrij steile heuvel. Halverwege de helling ligt een kleine kerk die in 1739 gebouwd is. Onder aan de Sweikhuizerberg ligt een monumentale hoeve, de Biesenhof. Aangenomen wordt dat de naam Sweikhuizen afkomstig is van het woord Zweihuizen oftewel twee huizen. De naam slaat op de bebouwing tussen twee huizen. Men vermoedt dat de Stammenhof gelegen boven op de heuvel het boven- en de Biesenhof onder aan de heuvel het benedenhuis was. Het dorp is een bedevaartsoord voor blinden en slechtzienden. Vanaf 1851 kent Sweikhuizen een Odiliadevotie. Sinds 1929 worden er jaarlijks blindenbedevaarten gehouden met deelname vanuit geheel Nederland.

Lees meer over Sweikhuizen

Thull

Thull, gelegen in een droogdal ten zuidwesten van het dorp Schinnen, wordt vrijwel geheel omringd door heuvels, waarvan de Krekelberg de voornaamste is. De Geleenbeek vormt ook hier een dal en is omsloten door weilanden en, sinds enkele jaren, door de Mulderplas (een slikvijver die is ontstaan door het storten van slik uit de voormalige Staatsmijn Emma). Rondom de Mulderplas is in de loop der jaren een unieke flora en fauna ontstaan, die na de herinrichting van het gebied een grote prominente plek heeft gekregen in het landschap. In 1870 stichtte Joseph Meens in Thull de Meens bierbrouwerij, die na vier generaties nog altijd in eigendom is van de familie Meens. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt de naam Meens bier niet meer gebruikt en is vervangen door de merknaam Alfa bier.

Wolfhagen

Deftige renaissance, gruwelijke bokkenrijders en een medicinale landschapstuin. Dat is het gehucht Wolfhagen, dat zich kenmerkt zich door lintbebouwing. Het verbluffende Fabritiushuis (renaissancehuis uit het begin van de 17e eeuw) is een van de oudste monumenten in de gemeente Schinnen. Het huis is gebouwd door de familie Timmers (Latijn: Fabritius) die in Limburg generaties lang kerkelijke leiders en politieke bestuurders leverde. Nu is het in gebruik als kantoor en woonhuis. Eromheen liggen bijzonder mooie Limburgse boerderijen waarvan enkele in de 17e eeuw getuige waren van de oprichting van de eerste Bokkenrijdersbende. Door armoede gedreven vormden de mensen misdadige bendes die met brandbrieven, gewelddadige overvallen en duivelse rituelen de gevestigde orde flink onder druk zetten. Gevangen bokkenrijders werden opgehangen in het nabijgelegen Danikerbos. Vandaag is van die duivelse terreurperiode niets meer te merken, integendeel: in Wolfhagen ligt de ‘Lijsterhof’ (gebouw met karakteristieke klokgevel uit 1939), waar een grote medicinale kruiden- en landschapstuin de bezoekers in vredelievender sferen brengt.

Meer over Wolfhagen

Wandelroutes door de kernen van Schinnen

Meer over Schitterend Schinnen

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website