Natuur in Schinnen

Natuur in Schinnen

De natuur in Schinnen biedt alles wat een wandelaar en fietser zoekt. Adembenemende panorama's, prachtige bossen, holle wegen en wijngaarden. Onderweg zijn er bovendien voldoende mogelijkheden om te rusten en te genieten van de schitterende omgeving.

Ontdek de natuur in Schinnen

De Danikerberg en het Danikerbos

De Danikerberg is het hoogste punt in de omgeving. Vanaf de berg geniet je een prachtig uitzicht op Geleen, Munstergeleen en Sittard. Bij helder weer zijn zelfs de koeltoren van de clauscentrale van Maasbracht en de communicatietoren van Ittervoort te zien. Vroeger stond op de Danikerberg de galg waar veroordeelden, waaronder veel bokkenrijders, werden opgehangen.

Lees meer

Stammenderbos

De steilste en droogste delen van de hellingen en de natste delen van het beekdal in Schinnen zijn begroeid met bos. Het Stammenderbos is een echt hellingbos; beuken, eiken en berken met een arme, open ondergroei. Op een enkele plek zien we de valse acacia, een fraai bloeiende boom die in de 17e eeuw uit Amerika geïmporteerd is. Aan de voet van de hellingen en in het beekdal zien we een vochtig bostype met soorten als zwarte els en es. Links en rechts staan meidoornhagen, de traditionele afscheiding van akkers en weilanden op het Limburgse platteland. De fruitbomen zijn ‘Sjweikeser Réngeloate’.

Lees meer

Geleenbeekdal

De Geleenbeek ontspringt in Benzenrade bij Heerlen en stroomt richting Susteren, om in Stevensweert in de Maas uit te stromen. ‘Geleen’ is afgeleid van het Germaanse woord ‘Glana’, wat heldere beek betekent. De gekanaliseerde delen van de Geleenbeek worden door gemeenten, waterschap en provincie zoveel mogelijk weer in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. De beek stroomt door een landelijke omgeving, behalve in Sittard, waar ze dwars door het centrum van de stad loopt en waar een gegraven aftakking is gemaakt, de Molenbeek genaamd. Bij Schinnen en Geleen maken de beek en haar dalen een belangrijk deel uit van Landschapspark de Graven.

Lees meer

Mulderplas

De Mulderplas werd 1984 aangelegd door het uitdiepen van de slikvijvers van de kolenmijnen, die grensden aan de Geleenbeek. De Mulderplas is nu een gesloten geheel, populair bij sportvissers, en omzoomd door bossen. Naar het noorden hebben we een fraai beeld van heuvels, bossen, weiden: de Krekelberg. Het Geleenbeekdal laat hier een parkachtig landschap zien, met bosjes, graslanden, fiets- en wandelpaden. Een mooi contrast is het aan de andere kant van de beek gelegen moerasbos, een natuurontwikkelingsproject. Loop helemaal langs de plas. Aan het eind is een picknickplaats. Daarachter ligt Bierbrouwerij Alfa, die sinds mensenheugenis met eigen bronwater natuurzuiver bier brouwt. Aan de overkant van de weg ziet u links geknotte bomen. Boeren gebruikten dit hout vroeger voor allerlei doeleinden.

Lees meer

Hondskerk en de Wanenberg

Hondskerk is een gevarieerd hellingbos vol loofbomen, struiken en kruiden. Het bos ligt op de Wanenberg. De bovenlaag van de grond is hoofdzakelijk löss, daaronder zitten fijn, lichtgeel zand en grind. Dit werd vroeger uitgegraven en als bouwmateriaal gebruikt (o.a. voor de kerk van Puth). Op hellingen liggen akkers en weilanden. Vroeger werd het hout van het bos gebruikt in het huishouden, het zogenoemde geriefhout. Hier ligt ook de heemtuin Munstergeleen, waar u ruim 500 plantensoorten kunt bezichtigen, gegroepeerd in hun verschillende biotopen.

Lees meer

Beukenberg

De Beukenberg ligt vlak ten noorden van het centrum van Oirsbeek. Boven aan de helling ligt de buurtschap Klein-Doenrade. De heuvel vormt samen met onder andere de westelijker gelegen Duivelsberg en de oostelijker gelegen Boomkensberg een heuvelrug aan de noordelijke rand van het Kakkertdal. De Beukenberg wordt van de Duivelsberg gescheiden door de Tomkensgrub, een droogdal of grub waar een holle weg doorheen loopt. De heuveltop steekt ongeveer 35 meter boven het dal uit en wordt omzoomd door hellingbos.De gelijknamige helling Beukenberg is populair in de wielersport. De helling heeft een gemiddelde hellingsgraad van 3,1 procent. Het steilste gedeelte van de klim ligt vlak bij de top en heeft een hellingsgraad van rond de 7 procent.

Lees meer

Krekelberg en Kapellerbos

De Krekelberg is een hellingbosje met vooral beuken en weinig onderbegroeiing. Aan de rechterzijde van het smalle pad langs de bosrand (bergaf) zien we een dassenburcht. Een das wordt ongeveer 75 centimeter lang. In de herfst weegt een mannetje circa 20 Kilogram. Ze graven hun hol met hun sterke, kromme nagels op de zonzijde van een beboste heuvel uit. Het hellingbos heeft bovendien een grote variatie aan bomen en vogels. Boven op de berg ligt in een sprookjesachtige omgeving de mooie Mariakapel. De kapel is in 1939 in tijden van dreigende oorlog, gebouwd om vrede af te smeken. De jaarlijkse drukbezochte processie naar deze kapel kan soms niet doorgaan wegens een plaag van de processierups in het bos.

Lees meer

Holle wegen

De Maas stroomde enkele honderdduizenden jaren geleden in een breed dal en sleet geleidelijk een steeds dieper dal in het landschap. De Maas zette verschillende lagen klei, leem en grind af. Door erosie is het vrij vlakke plateau veranderd in het huidige dalenlandschap met diepe dalen en vele geulen. Door afzetting van klei en leem werden oude erosiegeulen weer deels opgevuld. Op het eind van de IJstijden is de bevroren bovenlaag gaan ontdooien en weggegleden. Op deze wijze zijn aan de rand van het plateau droogdalen (grubben) ontstaan. In deze droogdalen ontstaan vaak holle wegen door betreding en erosie. U zult verschillende mooie holle wegen tegenkomen met een grote diversiteit aan planten en dieren. Diepe gaten duiden op dassenburchten. Acacia, populier, Spaanse aak, boskriek, haagbeuk, verschillende soorten eiken, kardinaalsmuts en vlier zorgen het hele jaar door voor grote afwisseling in het landschap.

Kakkert

De Kakkert is een zijbeek op de rechteroever van de Geleenbeek. De Kakkert ontspringt als de "Oirsbeek" (bijgenaamd de "Vloot") in Oirsbeek en mondt uit in de Geleenbeek in Schinnen. De totale lengte is circa drie kilometer. De beek stroomt door een dal dat eeuwen geleden door erosie door de Maas is gevormd in het Plateau van Doenrade.

Lees meer

Meer over Schitterend Schinnen

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website